| dr Sulewski tel: 606 491 844 | Bóle kręgosłupa - dyskopatia leczenie

DenerveX

Co to jest DenerveX ?

System DenerveX ™ to innowacyjna, minimalnie inwazyjna terapia zaprojektowana tak,
aby zapewnić długotrwałe uśmierzanie przewlekłych bólów pleców, które są
spowodowane zaburzeniami w stawach międzywyrostkowych kręgosłupa.

Stawy międzywyrostkowe umożliwiają zachowanie ruchów pomiędzy kręgami kręgosłupa i stanowią połączenia między nimi.

Dolegliwości bólowe powstające w obrębie tych stawów mogą powstawać na skutek zmian zwyrodnieniowych w ich obrębie, stanu zapalnego lub pojedynczego urazu.

Ból stawów międzywyrostkowych bywa trudny do zdiagnozowania.
Rozpoznanie tego stanu jest możliwe na podstawie dobrych efektów leczenia uzyskanych u pacjenta po przeprowadzeniu procedur łagodzących ból w lokalizacji odpowiadającej właśnie unerwieniu tych stawów w kręgosłupie.

denervex

Kiedy ból stawów międzywyrostkowych określamy jako przewlekły?

Przewlekłe bóle stawów międzywyrostkowych definiuje się jako ból, który trwał co najmniej trzy miesiące.
Kiedy ból stawów staje się przewlekły, może również być określany jako zespół lub syndrom stawów międzywyrostkowych.
Ból stawowy może występować jako jedyne źródło bólu lub w połączeniu z bólami innego pochodzenia w odcinkach szyjnym i lędźwiowym kęgosłupa.

Zwyrodnienia stawów międzywyrostkowych mogą powodować również zmniejszoną ruchliwość i znacząco wpływają na obniżenie jakości życia. Procedura DenerveX™ jest polecana pacjentom, którzy nie reagują na leczenie zachowawcze.

Wskazania do zastoswania procedury ustala lekarz na podstawie diagnozy wskazującej, że to stawy są przyczyną bólu.

System DenerveX ™ jest minimalnie inwazyjną procedurą, dzięki której długotrwałe złagodzenie bólu.
Zabieg minimalizuje możliwość regeneracji nerwów i nawrotu bólu.

Procedura DENERVEX™

Co to jest DenerveX ?

Jest to małe, ręczne urządzenie zsynchronizowane ze specjalnie zaprojektowanym generatorem, który wykorzystuje metodę Rotacapsulation™ oraz ciepło do leczenia syndromu stawów międzywyrostkowych kręgosłupa.

Kto jest kandydatem do leczenia metodą DenerveX?

Kandydaci do zabiegu DenerveX™ to Pacjenci, których ból zdiagnozowany był jako dolegliwość stawów międzywyrostkowych i nie reagują długotrwale na bardziej konserwatywne podejścia medyczne, takie jak leki przeciwbólowe, fizykoterapia i zastrzyki czy termolezję.

Czy DenerveX™ to procedura inwazyjna?

DenerveX™ to minimalnie inwazyjny zabieg, który wymaga tylko niewielkiego nacięcia w każdym miejscu leczenia. Stawy powodujące ból poddawane są procedurze DenerveX ™.

Przed zabiegiem DenerveX

Problemowy(e) staw(y) zostaną zidentyfikowane do leczenia za pomocą zastrzyku blokującego nerwy. Inne narzędzia diagnostyczne, takie jak rezonans magnetyczny, mogą być również wykorzstane przez lekarza. Pacjenci przyjmujący aspirynę lub leki rozrzedzające krew mogą zostać poproszeni o ich odstawienie na kilka dni przed zaplanowaną procedurą. Przed zabiegiem należy poinformować lekarza o wszelkich przyjmowanych lekach.

Przebieg zabiegu

Pacjent ułożony jest z plecami widocznymi dla lekarza. Otrzymuje znieczulenie miejscowe ze środkiem uspokajającym lub w wyjatkowych sytuacjach znieczulenie ogólne. Obszar leczenia jest identyfikowany za pomocą rentgenu wykonywanego w czasie rzeczywistym. Lekarz wykonuje małe nacięcie, aby uzyskać dostęp do stawu(ów). System DenerveX ™ jest prowadzony do stawu poddawnego procedurze.

Zalecenia po zabiegu

Metoda Denervex ™ jest uważana za zabieg ambulatoryjny, więc większość pacjentów wraca do domu tego samego dnia, po odprawie z lekarzem. Pacjenci powinni zorganizować sobie opiekę na czas podróży do domu. Ból ustępuje stopniowo z czasem. Lekarz odnosząc się do konkretnych przypadków, informuje pacjentów o tym jak kontynuować swoje regularne zajęcia życia codziennego.

Po zabiegu DenerveX

Dzień zabiegu należy zaplanować tak, aby nie mieć żadnych obowiązków. Możliwe jest odczuwanie bólu w miejscu leczenia przez następne 2 – 4 doby. Powinno się ograniczyć swoje aktywności przez kilka pierwszych dni do tych czynności, które nie powodują bólu. Z uwagi na nacięci na plecach nie należy brać prysznica przez 48 godzin a przez okres jednego tygodnia unikać moczenia i kąpieli.

 

Wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma Adyton Medical Polska Sp. z o.o
Strona producenta systemu DenerveX www.medovex.com

Broszura z opisem procedury dla Pacjenta do ściągnięcia (język angielski):
DenerveX broszura dla Pacjenta

Zapraszamy do kontaktu.
Zespół KręgosłupcenterPolityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej kregoslupcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@kregoslupcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej kregoslupcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KręgosłupCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@kregoslupcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.