| dr Sulewski tel: 606 491 844 | Bóle kręgosłupa - dyskopatia leczenie

Blokada nadtwardówkowa

Blokada nadtwardówkowa (zastrzyk nadtwardówkowy, iniekcja epiduralna, blokada kręgosłupa „blokada pod RTG”)


 


Co to jest blokada nadtwardówkowa (tzw.iniekcja epiduralna) ?

Iniekcja epiduralna, inaczej iniekcja lub blokada nadtwardówkowa (czy blokada kręgosłupa) to nieoperacyjna, małoinwazyjna metoda leczenia dolegliwości bólowych w przebiegu rwy barkowej, udowej i kulszowej. Zabieg polega na podaniu igłą leku w okolice kręgosłupa, a dokładniej do przestrzeni nadtwardówkowej, w okolicę uciskanego przez „wypadnięty” dysk korzenia nerwowego. Dla bezpieczeństwa pacjenta i z konieczności dokładnego określenia miejsca podania leku, nakłucie odbywa się pod kontrolą promieni rentgenowskich (tzw. ramienia C lub fluoroskopii). Iniekcje nadtwardówkowe mogą mieć różne drogi dojścia do korzenia nerwowego. Jeśli wkłucie odbywa się przez przestrzeń pomiędzy blaszkami kręgów, mówimy o zastrzyku interlaminarnym. Jeżeli wkłucie jest przez otwór międzykręgowy, to nazywamy je przezotworowym lub  transforaminalnym.

Jest to bezpieczna, nowoczesna i bardzo popularna na świecie metoda leczenia objawów dyskopatii – RWY barkowej, udowej lub kulszowej

blokada nadtwardówkowa

 

blokada nadtwardówkowa

 

Dlaczego taki zastrzyk może pomóc?

Jak działa podany lek?

Blokada nadtwardówkowa pozwala na precyzyjne wprowadzenie w okolicę uciśniętego korzenia nerwowego leku o działaniu przeciwzapalnym, znieczulającym, przeciwbólowym. Silne przeciwzapalne i przeciwobrzękowe  działanie podawanego w trakcie nakłucia leku oraz podanie go w dokładnej lokalizacji powstawania bólu, powoduje zmniejszenie obrzęku i ucisku korzenia nerwowego przez wysunięty dysk. W efekcie zmniejsza się także niedokrwienie nerwu i przewodzenie impulsów bólowych. Wypłukiwane są czynniki nasilające stan zapalny, dzięki temu możliwe jest wygaszenie tego procesu.

 

blokada kręgosłupa nadtwardówkowa

 

Blokada nadtwardówkowa - jak wygląda zabieg?

ze względu na konieczność obserwowania chorego przez pewien okres czasu po iniekcji (zwykle ok.1-2h), blokady nadtwardówkowe wykonywane są jako procedury jednodniowego pobytu w szpitalu. Nakłucie odbywa się w warunkach sali operacyjnej z dostępnością skopii RTG lub fluoroskopii.

-zabieg trwa około 15minut
-pacjent po przebraniu w piżamę operacyjna układa się na brzuchu na stole zabiegowym, w okolicy brzucha/podbrzusza pod pacjentem układa się niewielki wałek lub poduszkę
-operator odkaża plecy pacjenta – okolicę którą będzie ostrzykiwał, następnie znieczula skórę w miejscu w którym planuje nakłucie
-lekarz nakłuwa plecy igłą, pod kontrolą promieni rentgena obserwuje drogę igły przez tkanki
-gdy jest pewien lokalizacji igły w okolicy uciśniętego przez dysk korzenia nerwowego, podaje w to miejsce mieszankę leków (steroidy, leki przeciwbólowe i znieczulające)
-podawanie leków może dawać uczucie rozpierania, ze względu na precyzję wykonania zastrzyku ważne jest, by pacjent nie ruszał się podczas procedury
-po iniekcji pacjent przewożony jest do sali obserwacyjnej, gdzie przebywa w pozycji leżącej przez niedlugi czas (około 1-2h)
– po zabiegu pacjent wychodzi do domu, nie ma potrzeby dłuższego pobytu w szpitalu

 

Jakie są efekty blokady kręgosłupa (blokady nadtwardówkowej)? Po jakim czasie to działa?

Już kilka minut po iniekcji pacjent odczuwa zmniejszenie dolegliwości bólowych. Początkowo poprawa jest skutkiem miejscowego działania leku znieczulającego. Po kilku godzinach (4-6h) dolegliwości bólowe znów się pojawiają – znieczulenie przestaje działać.

Pełen efekt działania uzyskujemy dopiero po około 4dniach od podania leku. Jest to związane ze zmniejszeniem zapalenia, obrzęku i poprawą ukrwienia w obrębie nerwów.

Zdecydowana większość pacjentów zgłasza znaczną ulgę w dolegliwościach bólowych.  U części pacjentów efekt utrzymuje się na stałe. Konieczna jest rehabilitacja, ćwiczenia i zmiana nawyków, które mogą nasilać objawy rwy. Należy pamiętać że „blokady” pozwalają na uwolnienie od objawów, nie od przyczyny choroby.

 

Rehabilitacja w dyskopatii

Współpracujemy rehabilitantami, którzy specjalizują się szczególnie w rehabilitacji i usprawnianiu pacjentów z chorobami kręgosłupa. Dzięki ich pomocy wzmocnią Państwo mięśnie grzbietu i nauczą się prawidłowej, nieobciążającej postawy oraz ćwiczeń, które umożliwią Państwu funkcjonowanie bez bólu.

Zapraszamy do kontaktu.
Zespół KręgosłupcenterPolityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej kregoslupcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@kregoslupcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej kregoslupcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KręgosłupCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@kregoslupcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.