| dr Sulewski tel: 606 491 844 | Bóle kręgosłupa - dyskopatia leczenie

Prześlij REZONANS

Instrukcja przesłania rezonansu magnetycznego kręgosłupa z płyty CD przez internet na naszą pocztę e-mail

Przesyłanie rezonansu – instrukcja krok po kroku.
Prosimy o załączenie opisu badania przez radiologa.
Opis rezonansu można przesłać w osobnym mailu.

Wszystkie zrzuty ekranu monitora (tzw. “screenshoty”)
można powiększyć, klikając na nie lewym przyciskiem myszy.

rezonans magnetyczny kręgosłupa

Otwieranie płyty CD/DVD


Sposób 1)

Proszę wsunąc płytę CD/DVD do stacji dysków w komputerze i poczekać na pojawienie się komunikatu, wyskoczy okienko z pytaniem.

Proszę kliknąć lewym przyciskiem myszy „Otwórz folder żeby wyświetlić pliki”.
Pojawi się zawartość CD/DVD – pliki z Państwa badaniem.

 


przesyłanie rezonansu kręgosłupa

 

 

Sposób 2)


Wariant 1)

Jeśli po wsadzeniu płyty CD/DVD do stacji dysków, komunikat się nie pojawia, proszę otworzyć ręcznie folder „Ten komputer”, prawym przyciskiem myszy kliknąć „Stacja dysków CD/DVD”, a następnie lewym przyciskiem myszy kliknąć „Otwórz”, tak jak na obrazku poniżej.

W oknie pojawi się zawartość CD/DVD – lista plików, na których jest Państwa badanie.


przesyłanie rezonansu kręgosłupa

 

Wariant 2)

Możliwe, że po kliknieciu „Otwórz” od razu otworzy się zawartość CD/DVD w postaci obrazów z Państwa badania. W takim przypadku musimy skopiować zawartośc płyty na Pulpit Państwa komputera.

Robimy to w taki sposób: w pierwszej kolejności zamykamy program wyświetlający badanie klikając „X” w prawym górnym rogu okna, następnie jeszcze raz otworzyć ręcznie folder „Ten komputer”, najechać myszką na ikonkę „dysk CD/DVD” i lewym przyciskiem myszy otworzyć okno.
Następnie lewym przyciskiem myszy klikamy „Kopiuj”, zamykamy okno i najeżdżamy wskaźnikiem myszy w wolne miejsce na ekranie (na Pulpicie), klikamy prawym przyciskiem myszy, pojawia się okno, wybieramy komendę „Wklej”.

W ten sposób skopiowaliśmy zawartość płyty CD/DVD na Pulpit komputera.

Proszę zlokalizować i zapamiętać, jak nazywa się nowo powstały folder. Zwykle w nazwie znajduje się nazwisko Pacjenta.

 

Kompresowanie plików na płycie CD/DVD


Po tym jak otworzyli Państwo dysk CD/DVD, następnym krokiem będzie skompresowanie plików z płyty do jednego pliku (proponujemy kompresję do pliku ZIP).

Jeśli musieli Państwo skopiować zawartość płyty korzystając z wariantu 2, opisane działania dotyczą folderu z zawartością płyty, utworzonego na Pulpicie.

Proszę zaznaczyć wszystkie pliki i foldery, które są na płycie (bądź jeśli wariant 2 – folderu na Pulpicie) – naciskamy przycisk „Ctrl” na klawiaturze oraz przycisk litery ”A” jednocześnie.
Spowoduje to zaznaczenie wszystkich plików i folderów (podświetlą się).

Ten sam efekt uzyskamy klikając na każdy plik/folder z osobna lewym przyciskiem myszy, jednocześnie przytrzymując w sposób ciągły wciśnięty przycisk „Ctrl”.

Na zaznaczone pliki (podświetlonych na niebiesko) najeżdżamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy którykolwiek z zaznaczonych plików/folderów. Pojawi się okienko, należy wybrać „Wyślij do”, a następnie w kolejnym okienku wybieramy „Folder skompresowany (zip)”

 


przesyłanie rezonansu kręgosłupa

 

Na ekranie pojawi się komunikat z ostrzeżeniem:
„System Windows nie może utworzyć w tym miejscu folderu skompresowanego (zip). Czy chcesz zamiast tego umieścić go na pulpicie?”

Klikamy „TAK”, jak pokazane na obrazku poniżej

 


przesyłanie rezonansu kręgosłupa

 

Utworzony w ten sposób plik zapisze się na Pulpicie, jako gotowy do przesłania spakowany plik. Jest on w formie, która może być przesłana dalej. Zwykle plik ten zapisany jest jako DICOMDIR.zip IMG.zip bądź JRE.zip, lub inny plik z rozszerzeniem .zip
Proszę odnaleźć ten plik na Pulpicie, żeby wiedzieć jak został nazwany. Będzie to potrzebne w kolejnym kroku.

 

Przesłanie pliku na pocztę e-mail KręgosłupCenter


Jak dotąd udało się Państwu otworzyć płytę CD/DVD, skompresować jej zawartość, stworzyć jeden plik do przesłania i znacie Państwo nazwę tego pliku.
W celu przesłania pliku na naszą pocztę e-mail wykorzystamy stronę WeTransfer.

Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy link www.wetransfer.com i wybrać w okienku, które się pojawi “Otwórz link w nowej karcie” (strona WeTransfer otworzy sie w nowym oknie).
Można to zrobić również w inny sposób – wpisać w wyszukiwarce internetowej w pasku w górnej części ekranu adres www.wetransfer.com

 


przesyłanie rezonansu kręgosłupa

 

Na stronie WeTransfer.com po lewej stronie ekrany znajduje się okienko, proszę kliknać myszką w okienko (w niebieski znak „+”, znak „plus”) w komendę „Add your files”.
Pojawi się okno z zawartość Państwa pulpitu (foldery i pliki). Proszę w tym oknie odnaleźć skompresowany i zlokalizowany na pulpicie plik z Państwa badaniem radiologicznym i kliknąć na niego dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.

 


przesyłanie rezonansu kręgosłupa

 

W okienku pojawi się nazwa załączonego przez Państwa pliku, teraz proszę wypełnić pozostałe rubryki w okienku.

„Email to” – proszę wpisać nasz adres email: kontakt@kregoslupcenter.pl

„Your email” – proszę wpisać Państwa adres email

„Message” – proszę wpisać Państwa Imię i Nazwisko oraz telefon kontaktowy, ewentualnie krótką informację o Państwa przypadłości

Po wpisaniu wszystkich potrzebnych danych w okienku zaświeci się na niebiesko przycisk „Transfer” klikają Państwo na „Transfer” i gotowe.

Po załadowaniu transferu do 100% pliki ( pliki Państwa rezonansu kręgosłupa, lub tomografii) zostaną przesłane na naszą skrzynkę e-mail.

Prosimy o ZAŁĄCZANIE OPISU BADANIA OBRAZOWEGO (opis radiologa).
Opis badania prosimy przesłać na naszą skrzynkę mailową w postaci zdjęcia wykonanego telefonem komórkowym lub jako skan dokumentu.

Zapraszamy do kontaktu.
Zespół Kręgosłupcenter