| dr Sulewski tel: 606 491 844 | Bóle kręgosłupa - dyskopatia leczenie

Rejestracja na wizytę

 

Pytania do lekarza

W naszym zespole, za konsultacje telefoniczne
odpowiada dr n.med. Adam Sulewski – w razie pytań dotyczących diagnostyki i przebiegu leczenia prosimy kontaktować się dzwoniąc pod nr tel.:

+48 606 491 844

Kwalifikacje poprzez e-mail
dr n.med. Adam Sulewski oraz lek.med. W.Orczyk – pytania dotyczących diagnostyki i przebiegu leczenia prosimy kierować do nas na adres:

kontakt@kregoslupcenter.pl

Instrukcja jak przesłać rezonans magnetyczny na adres email Kliniki Kregosłupcenter
znajduje się tutaj Prześlij REZONANS kręgosłupa

Prosimy o przesyłanie badań rezonansu wraz opisem wykonanym przez radiologa.

(Działamy w zgodzie z RODO) Korzystanie z formularza kontaktowego oraz prowadzenie korespondencji mailowej z KręgosłupCenter jest całkowicie dowolne, wiąże się z koniecznością zapoznania się z Polityką prywatności, jej akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie Państwa danych przez KręgosłupCenter (dane wykorzystujemy jedynie do kontaktu z lekarzem, propozycji rodzaju leczenia, umówienia wizyt oraz terminu operacji).
Zapraszamy do zapoznanie się z polityką prywatności.

 

Konsultacje i wizyty pooperacyjne

POZNAŃ

dr Adam Sulewski konsultuje w:

1) Centrum Medycznym NeoMedica ul. Świetlana 25 w Poznaniu,

Rezerwacja terminu wizyty: +48 606 491 844

Dojazd do Centrum Medycznego Neomedica w Poznaniu

2) Prywatna Lecznica Certus ul. Grunwaldzka 156

poniedziałki 14:00-20:00
środy 15:00-20:00
soboty 08:00-12:00
Rezerwacja terminu wizyty: +48 618 604 200

Certus ul. Dąbrowskiego 262
środy 14:00-15:00
Rezerwacja terminu wizyty: +48 618 456 500

Dojazd do Prywatnej Lecznicy Certus w Poznaniu

 

WRZEŚNIA

lek.med. Wojciech Orczyk konsultuje:

w środy w godzinach 17:00 – 19:00

w Gabinecie Lekarskim, mieszczącym się we Wrześni, przy ul. Koszarowej 17.

Rezerwacja terminu wizyty: +48 609 788 477

Dojazd do Gabinetu dr W.Orczyka

 

w czwartki w godzinach 16:30 – 19:00

w Centrum Medycznym NEUROMED, mieszczącym się we Wrześni, przy ul.Generała Kutrzeby 15c.

Rezerwacja terminu wizyty: +78 942 93 82

Dojazd do C.M.Neuromed we Wrześni

 

Poradnie Specjalistyczne „Nowamed” ul. Kasztanowa 16 Jarocin

Rezerwacja terminu wizyty: +627474467

Dojazd do Poradni Specjalistycznej „Nowamed” w Jarocinie

 

Warszawa

dr Jarosław Poleszczuk konsultuje:

w środy w godzinach 16:00 – 20:00 w Akademickim Centrum Medycznym w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 9 (budynek B)

Rezerwacja terminu wizyty: (22) 559 24 26

Dojazd Akademickiego Centrum Medycznego

 

Uwagi

Chcemy podnosić jakość naszych usług – w związku z tym zależy nam na uwagach, propozycjach i pomysłach, dzięki którym leczenie w naszym ośrodku będzie łatwiejsze i przyjemniejsze. Uwagi dotyczące naszej pracy oraz funkcjonowania zespołu KręgosłupCenter prosimy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

uwagi@kregoslupcenter.pl

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane w formularzu kontaktowym zapytanie. Dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody.

  Zapoznałam/em się z Polityką prywatności

  Polityka prywatności, Cookies

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej kregoslupcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@kregoslupcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

   

  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
   2. rejestracji na wizytę,
   3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej kregoslupcenter.pl.
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail,
   3. Numer telefonu.

  Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KręgosłupCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

  1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
   2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
   4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

   

  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
  3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
  6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

   

  PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Usługobiorca ma prawo do:
  2. dostępu do treści swoich danych;
  3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia sprzeciwu;
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@kregoslupcenter.pl

  PLIKI „COOKIES”

  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   

  POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.