| dr Sulewski tel: 606 491 844 | Bóle kręgosłupa - dyskopatia leczenie

O nas

KręgosłupCenter

KręgosłupCenter to nowoczesna klinika i zespół lekarzy, specjalistów neurochirurgii i ortopedii, zajmujących się leczeniem chorób kręgosłupa.
Działamy na terenie Poznania, Kalisza, Wrześni i Ostrowa Wielkopolskiego.

Leczymy: urazy kręgów i rdzenia kręgowego, chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa, rwę kulszową i barkową, dyskopatię szyjną i lędźwiową, złamania osteoporotyczne, jak i patologiczne oraz nowotwory ośrodkowego układu nerwowego.

Wyspecjalizowaliśmy się w stosowaniu tzw. technik małoinwazyjnych, ponieważ naszym zdaniem jest to przyszłość neurochirurgii. Codziennie przeprowadzamy zabiegi takie jak: wertebroplastyka, mikrodiscectomia, kriolezja.
Współpracę w dziedzinie kręgosłupa rozpoczęliśmy w 2008 roku. Od tamtej pory, udało nam się pomóc bardzo wielu cierpiącym z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Staramy się stale podnosić nasze umiejętności, między innymi uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach krajowych i zagranicznych. Wciąż uczymy się nowych metod, ulepszamy technikę operacyjną, doskonalimy warsztat pracy, stosujemy coraz lepsze implanty i modyfikujemy postępowanie pooperacyjne.

 


ból pleców

 

Wierzymy, że sukces działalności naszego zespołu wziął się,
po pierwsze – z wyraźnie lepszych w stosunku do tradycyjnych metod wyników leczenia,
a po drugie – z odpowiedzialnej troski jaką staramy się dawać tym, którzy zdecydowali się powierzyć nam jedną z najcenniejszych wartości – swoje zdrowie.

Prócz tego, najzwyczajniej w świecie, lubimy naszych pacjentów, a z każdego naprawionego kręgosłupa, czerpiemy ogromną satysfakcję.
Możemy z dumą o sobie powiedzieć, że w dziedzinie kręgosłupa jesteśmy fachowcami – znamy się na tym i robimy to dobrze!

Zapraszamy do kontaktu. KręgosłupCenter – specjaliści od kręgosłupa – bóle kręgosłupa lędźwiowego; bóle kręgosłupa szyjnego. Eksperci od kręgosłupa – dyskopatia szyjna, dyskopatia lędźwiowa – dyskopatia operacja leczenie; wertebroplastyka, stenoza kanału kręgowego, torbiel kręgosłupa.

 


Kręgosłupa operacja

 

Nasz zespółKręgosłupa operacja

Adam Sulewski

Doktor nauk medycznych, specjalista w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego.
Adiunkt Kliniki Ortopedii i Traumatologii Szpitala im. W. Degi w Poznaniu.
Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki wspaniałych dzieci – Wandy i Jasia.
Pasjonat żeglarstwa morskiego – kapitan jachtowy, zdobywca prestiżowej nagrody „Rejs Roku” za pierwsze polskie przejście Kanału Białomorsko-Bałtyckiego.
Swoją pasję opisuje na stronach www.rejsymorskie.net


 neurochirurg Poznań

Wojciech Orczyk

Neurochirurg

Starszy asystent Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autor publikacji naukowych w polskim i zagranicznym piśmiennictwie medycznym (bibliografia, Impact Factor 6,3) oraz wystąpień wielokrotnie nagradzanych na międzynarodowych kongresach medycznych.

Miłośnik biegów górskich, wspinaczki skałkowej oraz alpinizmu.


 Kręgosłupa operacja

Jarosław Poleszczuk

Neurochirurg
Doktor nauk medycznych

Starszy asystent Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia doktoranckie odbył na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Absolwent prestiżowego kursu EANS (Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych).
Uczestnik licznych szkoleń z wykorzystania nowoczesnych technik w neurochirurgii kręgosłupa.

Miłośnik literatury S-F, ASG i zapalony kucharz.


 wertebroplastyka

Julia Kosmowska

Specjalistka Chorób wewnętrznych

Konsultant zespołu KregosłupCenter, dyrektor medyczny
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Uwielbia narty i pływanie, pasjonatka biegów bardzo krótko dystansowych.


 


 

NASI PARTNERZY

 Kręgosłupa operacja
Kręgosłupa operacja
Kręgosłupa operacja
Kręgosłupa operacja

 Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej kregoslupcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@kregoslupcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej kregoslupcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KręgosłupCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@kregoslupcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.