| dr Sulewski tel: 606 491 844 | Bóle kręgosłupa - dyskopatia leczenie

Rwa kulszowa


Co to jest rwa kulszowa?

Rwa kulszowa to potoczna nazwa bólu korzeniowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Objawy rwy kulszowej są najczęściej wywoływane uciskiem bądź podrażnieniem nerwu kulszowego lub korzeni rdzeniowych które go tworzą, najczęściej przez wysunięty, uszkodzony dysk (krążek międzykręgowy).

Początek objawów może mieć miejsce po wzmożonym wysiłku fizycznym, dźwiganiu ciężarów, przy pochyleniu się, czy przy wstawaniu z pozycji siedzącej. Najczęściej objawy rwy pojawiają się u osób, które już w przeszłości miały problemy z kręgosłupem. Inna potoczna nazwa tej przypadłości to „korzonki”.

Objawy rwy kulszowej to:
-silne bóle okolicy krzyżowej
-ból promieniuje do pośladka, tylnej powierzchni uda, często sięga aż do podudzia i stopy
-ból jest rwący, piekący, chorzy odczuwają mrowienie, często porównują te dolegliwości do porażenia prądem

 

Rwa kulszowa

 

Przyczyny rwy kulszowej

Bezpośrednią przyczyną dolegliwości w rwie kulszowej najczęściej jest ucisk mechaniczny na korzeń nerwowy.

Najczęstsze przyczyny rwy kulszowej (nieprawidłowe stany, które powodują ucisk korzenia nerwowego):
– dyskopata – przepuklina krążka międzykręgowego (ponad 90% przypadków rwy kulszowej)
– zmiany zwyrodnienia stawów kręgosłupa
– nowotwory w obrębie kręgosłupa, rdzenia kręgowego i innych tkanek okołokręgosłupowych
– choroby metaboliczne kości np. złamania osteoporotyczne trzonów kręgów
– stany zapalne, urazy i złamania struktur kręgosłupa

 

 

rwa kulszowa

 

Rozpoznanie rwy kulszowej

Dokładny wywiad lekarski oraz ocena kliniczna, wspierane w razie potrzeby badaniami obrazowymi kręgosłupa (zdjęcia RTG i w razie potrzeby rezonans magnetyczny – MRI) umożliwiaja rozpoznanie rwy oraz jej bezpośredniej przyczyny.

 
Rwa kulszowa – testy kliniczne pomocne przy rozpoznaniu to:
– badanie ruchów tułowia oraz ich wpływu na pojawianie się dolegliwości bólowych,
– odruchowe skrzywienie kręgosłupa,
– wzmożone napięcie mięśni przykręgosłupowych, względnie przykurcze, bądź zaniki mięśniowe,
– dodatni objaw Lasegue’a (pacjent leży płasko na plecach, unosi wyprostowaną kończynę dolna, gdy ból narasta przy jej unoszeniu objaw ten jest dodatni),
– osłabienie bądź zniesienie odruchów ze ścięgna Achillesa oraz  odruchu kolanowego.

 

 

rwa kulszowa

 

Leczenie rwy kulszowej – wczesny etap

W początkowym okresie po wystąpieniu ostrych objawów, najważniejszym elementem leczenia jest unikanie obciążeń kręgosłupa. Zalecane jest jak największe odciążenie i wyeliminowanie ruchów nasilających objawy. Kluczowe jest przestrzeganie zalecanej prawidłowej postawy ciała podczas codziennych aktywności.

Rehabilitację można rozpocząć już w fazie wczesnej, po wykluczeniu przeciwwskazań przez lekarza prowadzącego. Wycofywanie się objawów bólowych i zmniejszanie zakresu promieniowania (tzw. centralizacja objawów) jest korzystna prognostycznie i przydatna w ocenie postępów leczenia. Centralizacja świadczy o korzystnym i właściwym przebiegu rehabilitacji oraz  globalnej poprawie stanu chorego. Na tym etapie konieczne jest unikanie ruchów i aktywności, które powodują obwodowe przemieszczanie się promieniowania bólu.

Leczenie farmakologiczne (przeciwzapalne, przeciwbólowe w postaci zastrzyków, leków doustnych lub blokad epiduralnych) ma charakter wspomagający.

Wspierające działanie lecznicze w tym okresie leczenia mają ćwiczenia fizyczne (wzmacnianie mięśni, odzyskanie pełnego zakresu ruchów), zabiegi fizykoterapeutyczne (ciepło)

W razie wystąpienia objawów alarmujących takich jak:
– zaburzenia funkcji zwieraczy,
– postępujące niedowłady,
– brak poprawy po leczeniu zachowawczym,

wskazana jest pilna interwencja neurochirurgiczna

 

 

 

 

rwa kulszowa

 

Leczenie rwy kulszowej –późny etap

W dalszej perspektywie niezwykle ważna, jeśli nie najważniejsza, jest zmiana nawyków postawy ciała oraz rehabilitacja. Regularność w wykonywaniu wyuczonych ćwiczeń, ewentualnie podjęcie regularnej aktywności ruchowej (gimnastyka, joga, tai chi, pływanie) mogą przybliżyć osiągnięcie długotrwałego sukcesu terapeutycznego. Zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej, nawyk prawidłowej postawy ciała, wzmocnienie siły i elastyczności mięśni daje szanse na powrót do pełnej aktywności i chroni przed nawrotem choroby.

Ostre objawy bólowe mogą trwać kilka dni, czasem tygodni, w ciężkich, jednak dość częstych przypadkach mogą przechodzić w przewlekły zespół bólowy i trwać latami. Łagodne objawy bólowe mogą ustępować samoistnie, jednak przedłużające się, nasilające się objawy są wskazaniem do intensyfikacji leczenia pod okiem specjalisty. Przewlekły ból jest stanem, który w znacznym stopniu obniża jakość życia, leczenie przewlekłych zespołów bólowych jest trudne, mało efektywne i często skłania chorego do podjęcia decyzji o leczeniu operacyjnym. Dlatego ważne jest by z problemem rwy kulszowej działać szybko i podejmować działania, które mają na celu skrócenie czasu trwania bólu oraz usunięcie przyczyny dolegliwości. Zaniedbanie, bądź nieskuteczne leczenie choroby może mieć poważne konsekwencje dla jakości życia chorych.

 

 

 

 

rwa kulszowa

 

 

Rwa kulszowa - leczenie zabiegowe małoinwazyjne

W przypadku ciężkich, przewlekających się objawów rwy kulszowej mamy szeroki wachlarz możliwości zabiegowych leczenia tej przypadłości. Do najmniej inwazyjnych procedur należą blokady nadtwardówkowe pod kontrolą RTG (tzw. iniekcje epiduralne), które dają szybką ulgę w odczuwanym przez pacjenta bólu. Inne  małoinwazyjne procedury to  np. wszczepiane przez nakłucie skóry pleców protezy krążka międzykręgowego – discogel, wertebroplastyka , mikrodiscektomia , i w ostateczności bardziej inwazyjne metody leczenia neurochirurgicznego – discektomię oraz stabilizacje kręgosłupa.

Rodzaj leczenia dobierany jest indywidualnie do potrzeb pacjenta i w zależności od pierwotnej przyczyny objawów rwy kulszowej.

 

 

 

rwa kulszowa

 Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej kregoslupcenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@kregoslupcenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej kregoslupcenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KręgosłupCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@kregoslupcenter.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.